lunes, 19 de diciembre de 2011

OBRADOIRO DE BIOCONSTRUCCIÓN CON PALLA 2ª PARTE, REBOCOS


Para o mes de xaneiro está prevista a realización da segunda parte do "Obradoiro de Bioconstrucción con balas de palla" A primeira parte deste obradoiro tivo lugar no mes de outubro e consisteu na construcción dun alpendre de 20 m2 con balas de palla. En xaneiro impartirase esta 2ª parte, que consiste en dar os revocos a esta construcción.

Para ilo, imos contar coa presenza dun experto, como é Guido Tomassini, bioconstructor e artesán, que nos impartirá unha primeira clase teórica o sábado 14 pola mañá, e duante a tarde e mañá do domingo 15 practicaremos distintos rebocos e acabados sobre o terreo.
Coma sempre para os que se queden o sábado a durmir proxectaremos algún video/documental relacionado coa bioconstrucción.

PREZO DO OBRADOIRO: 65.00 euros
Aloxamento: 25.00 euros/persoa en cuarto doble con baño, almorzo incluido
Comidas: 8.00 euros /persoa

INFORMACIÓN E RESERVAS EN info@pousadoira.com ou nos teléfonos 981777898 607767369


TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA.
2ª PARTE, REBOCOS


Para el mes de enero está prevista la realización de la segunda parte del "Taller de Bioconstrucción con balas de paja" La primera parte de este taller tuvo lugar en el mes de octubre y consistió en la construcción de un alpendre de 20 m2 con balas de paja. En enero se impartirá esta 2ª parte, que consiste en dar los revocos a esta construcción.

Para ello, vamos a contar con la presencia de un experto, como es Guido Tomassini, bioconstructor y artesano, que nos impartirá una primera clase teórica el sábado 14 por la mañana, y duante la tarde y mañana del domingo 15 practicaremos distintos rebocos y acabados sobre el terreno.
Como siempre para los que se queden el sábado a dormir proyectaremos algún video/documental relacionado con la bioconstrucción.

PRECIO DEL TALLER: 65.00 euros
Alojamiento: 25.00 euros/persona en habitación doble con baño, desayuno incluido
Comidas: 8.00 euros /persona

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN info@pousadoira.com o en los teléfonos 981777898 607767369

miércoles, 9 de noviembre de 2011

2º Curso de Bioconstrucción en Pousadoira


IMPARTIDO POR:

Carolina Martínez García: Arquitecta Técnica (http://bioconstruirme.blogspot.com/)
Gustavo Sánchez: Enxeñeiro Proxectista (http://www.gsmservizos.es/1.html)
Begoña de Bernardo Miño: Enxeñeira Agrónoma (http://www.pousadoira.com/)

O curso non se realizará senón hai un mínimo de 6 persoas

Para apuntarse: 981777898 607767369 info@pousadoira.com

Sábado 3 de decembro
 • 10.00 Conferencia: A terra, a nosa casa. Edificación e territorio. Construccións tradicionais.

 • 11.00 Recorrido por varias aldeas de Callobre: Pousadoira, Anido.... apreciando a colocación e distribución das construccións en función do medio de vida, aspectos como orientación, materiais, colocación dos cultivos, etc.

 • Visita ao Río do Medio, afluente do Lambre, para ver o aproveitamento enerxético do mesmo. Nun tramo moi curto veremos a existencia de até 7 muiños e unha pequena central hidroeléctrica.

 • 14.00 Xantar

 • 16.00 Sistemas constructivos en Bioconstrucción, (cimentacións, muros, cubertas)

 • 18.00 Sistemas de calefacción

 • 19.00 Síntese: sistemas enerxéticos renovables

 • 20.30 Cea

 • 22.00 Visualización dun documental sobre bioconstrucción


Domingo 4 de decembro

 • 10.00 Exemplos de boas prácticas

 • 11.30 Exercicio por grupos. Diseño dun pequeno edificio bioconstruido

 • 14.00 Xantar

 • 16.00 Visita á casa de palla e explicación "in situ"

 • División dunha bala de palla

 • Montaxe dunha esquina dun muro de palla: recoñecemento das distintas partes dun sistema autoportante.

PREZO DO CURSO: 60.00 euros

COMIDAS: 9.00 euros cada unha

ALOXAMENTO: 25.00 euros/noite

2º Curso de Bioconstrucción en Pousadoira

El curso no se realizará si no hai un mínimo de 6 personas

Para apuntarse: 981777898 607767369 info@pousadoira.com

Sábado 3 de diciembre

 • 10.00 Conferencia: La tierra, nuestra casa. Edificación y territorio. Construcciones tradicionales.

 • 11.00 Recorrido por varias aldeas de Callobre: Pousadoira, Anido.... apreciando la colocación y distribución de las construcciones en función del medio de vida, aspectos como orientación, materiales, colocación de los cultivos, etc.

 • Visita al Río do Medio, afluente del Lambre, para ver el aprovechamiento energético del mesmo. En un tramo muy corto veremos la existencia de hasta 7 molinos y una pequeña central hidroeléctrica.

 • 14.00 Comida

 • 16.00 Sistemas constructivos en Bioconstrucción, (cimentaciones, muros, cubiertas)

 • 18.00 Sistemas de calefacción

 • 19.00 Síntesis: sistemas energéticos renovables

 • 20.30 Cena

 • 22.00 Visualización de un documental sobre bioconstrucción

Domingo 4 de diciembre

 • 10.00 Ejemplos de buenas prácticas

 • 11.30 Ejercicio por grupos. Diseño de un pequeño edificio bioconstruido

 • 14.00 Comida

 • 16.00 Visita a una casa de paja y explicación "in situ"

 • División de una bala de paja

 • Montaje de una esquina de un muro de paja: reconocimiento de las distintas partes de un sistema autoportante.

PRECIO DEL CURSO: 60.00 euros

COMIDAS: 9.00 euros cada una

ALOXAMENTO: 25.00 euros/noche

domingo, 30 de octubre de 2011

Xa temos unha casa de palla
Desenvolveuse o obradoiro de bioconstrucción en Casa Pousadoira según o previsto. Feita a cimentación, levantáronse os muros con balas de palla e asentouse a estructura da cuberta. Instaláronse as vigas e pontóns e o entramado de palets, que se cubriron con cartón e cunha lámina impermeable transpirable. Até aquí chegamos de momento. Os muros están asentando e comprimíndose e queda pendente acabar a cuberta vexetal. Os muros recubríronse cun plástico para evitar que se mollen coa choiva.

miércoles, 31 de agosto de 2011

Obradoiro de Bioconstrucción con Palla


Ola a todos e todas de novo. Despois dunha tempada sin usar este blog queremos reanimalo e será precisamente para comunicar iniciativas novas en casa Pousadoira. Para este outono planeamos un

OBRADOIRO DE INICIACIÓN Á BIOCONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PALLA

Algunha vez pensaches en autoconstruirte unha casa? Téñennos afeitos a que pareza moi difícil pero sin embargo comprobaremos que é posible, con relativamente poucos recursos.

O obradoiro estruturarase en duas partes, unha para explicar e construir cimentación, muros e cuberta e outra para revocos.

DATAS:
Primeira parte: 15 e 16 de outubro
Segunda parte: 14 e 15 de xaneiro

CONTIDO: Construiremos un alpendre no xardín de 20 m2 e cuberta a unha auga con balas de palla, utilizando o sistema Nebraska, incluíndo a colocación de porta e ventá.

- A construcción con palla
- Cimentacións
- Estructura e cubertas
- Rebocos e acabados
- Cuestións legais

Na primeira parte do curso incidirase máis na cimentación, estructura e cuberta e na segunda nos acabados.

O sábado pola noite visualizaremos documentais relacionados co tema ou con outros afíns e faceremos un MAGOSTO.

"Una granja para el futuro"
Video de Conferencia de Antonio Turiel sobre o Peak Oil.

PREZO:

1ª PARTE (15 e 16 de outubro):
Curso: 81.00 euros
Aloxamento: 20.00 euros en cuarto triple, 25.00 en cuarto doble e e 32.00 en cuarto individual
Comidas: 2 xantar, 1 cea, 1 almorzo: 24.00 euros

2ª PARTE (14 e 15 de xaneiro):
Curso: 65.00 euros
Aloxamento: 20.00 euros en cuarto triple, 25.00 en doble e 32.00 en cuarto individual
Comidas: 1 xantar, 1 cea, 1 almorzo: 16.00 euros

ESTES PREZOS INCLUEN: aloxamento en Casa Pousadoira a noite do sábado ao domingo, xantar e cea do sábado, almorzo e xantar do domingo na primeira parte e almorzo do domingo na segunda parte, xa que contamos acabar pola mañá. Material do curso. Certificado de asistencia.


PARA MÁIS INFORMACIÓN E RESERVAS: 981777898 OU info@pousadoira.com


Hola a todos y todas de nuevo. Despues de una temporada sin usar este blog queremos reanimarlo y será precisamente para comunicar iniciativas nuevas en Casa Pousadoira. Para este outoño planeamos un

TALLER DE INICIACIÓN A LA BIOCONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA

Alguna vez pensastes en autoconstruirte una casa? nos tienen acostumbrados a que parezca muy difícil pero sin embargo comprobaremos que es posible, con relativamente pocos recursos.

El taller se estructurará en dos partes, una para explicar y construir cimentación, muros y cubierta y otra para revocos.

FECHAS:
Primera parte: 15 y 16 de octubre
Segunda parte: 14 y 15 de enero

CONTIDO: Construiremos un alpendre en el jardín de 20 m2 y cubierta a una agua con balas de paja, utilizando el sistema Nebraska, incluyendo la colocación de puerta y ventana.

- La construcción con paja
- Cimentaciones
- Estructura y cubiertas
- Rebocos y acabados
- Cuestiones legales

En la primera parte del curso se incidirá más en la cimentación, estructura y cubierta y en la segunda en los acabados.

El sábado por la noche visualizaremos documentales relacionados con el tema o con otros afines y haremos un MAGOSTO.

"Una granja para el futuro"
Video de Conferencia de Antonio Turiel sobre el Peak Oil.

PRECIO:

1ª PARTE (15 y 16 de outubro):
Curso: 81.00 euros
Alojamiento: 20.00 euros en cuarto triple, 25.00 en cuarto doble e e 32.00 en cuarto individual
Comidas: 2 comidas, 1 cena, 1 desayuno: 24.00 euros

2ª PARTE (14 e 15 de xaneiro):
Curso: 65.00 euros
Alojamiento: 20.00 euros en cuarto triple, 25.00 en doble e 32.00 en cuarto individual
Comidas: 1 comida, 1 cena, 1 desayuno: 16.00 euros

ESTOS PRECIOS INCLUYEN: alojamento en Casa Pousadoira la noche del sábado al domingo, comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo en la primera parte y desayuno del domingo en la segunda parte, ya que contamos acabar por la mañana. Material del curso. Certificado de asistencia.


PARA MÁS INFORMACIÓN y RESERVAS: 981777898 O info@pousadoira.comjueves, 17 de febrero de 2011

A vida en PousadoiraClarita, a nosa ovella, tivo dous preciosos años, neno e nena. Pola mañá cando nos levantamos estaba parida nun curruncho da corte.