miércoles, 9 de noviembre de 2011

2º Curso de Bioconstrucción en Pousadoira


IMPARTIDO POR:

Carolina Martínez García: Arquitecta Técnica (http://bioconstruirme.blogspot.com/)
Gustavo Sánchez: Enxeñeiro Proxectista (http://www.gsmservizos.es/1.html)
Begoña de Bernardo Miño: Enxeñeira Agrónoma (http://www.pousadoira.com/)

O curso non se realizará senón hai un mínimo de 6 persoas

Para apuntarse: 981777898 607767369 info@pousadoira.com

Sábado 3 de decembro
 • 10.00 Conferencia: A terra, a nosa casa. Edificación e territorio. Construccións tradicionais.

 • 11.00 Recorrido por varias aldeas de Callobre: Pousadoira, Anido.... apreciando a colocación e distribución das construccións en función do medio de vida, aspectos como orientación, materiais, colocación dos cultivos, etc.

 • Visita ao Río do Medio, afluente do Lambre, para ver o aproveitamento enerxético do mesmo. Nun tramo moi curto veremos a existencia de até 7 muiños e unha pequena central hidroeléctrica.

 • 14.00 Xantar

 • 16.00 Sistemas constructivos en Bioconstrucción, (cimentacións, muros, cubertas)

 • 18.00 Sistemas de calefacción

 • 19.00 Síntese: sistemas enerxéticos renovables

 • 20.30 Cea

 • 22.00 Visualización dun documental sobre bioconstrucción


Domingo 4 de decembro

 • 10.00 Exemplos de boas prácticas

 • 11.30 Exercicio por grupos. Diseño dun pequeno edificio bioconstruido

 • 14.00 Xantar

 • 16.00 Visita á casa de palla e explicación "in situ"

 • División dunha bala de palla

 • Montaxe dunha esquina dun muro de palla: recoñecemento das distintas partes dun sistema autoportante.

PREZO DO CURSO: 60.00 euros

COMIDAS: 9.00 euros cada unha

ALOXAMENTO: 25.00 euros/noite

2º Curso de Bioconstrucción en Pousadoira

El curso no se realizará si no hai un mínimo de 6 personas

Para apuntarse: 981777898 607767369 info@pousadoira.com

Sábado 3 de diciembre

 • 10.00 Conferencia: La tierra, nuestra casa. Edificación y territorio. Construcciones tradicionales.

 • 11.00 Recorrido por varias aldeas de Callobre: Pousadoira, Anido.... apreciando la colocación y distribución de las construcciones en función del medio de vida, aspectos como orientación, materiales, colocación de los cultivos, etc.

 • Visita al Río do Medio, afluente del Lambre, para ver el aprovechamiento energético del mesmo. En un tramo muy corto veremos la existencia de hasta 7 molinos y una pequeña central hidroeléctrica.

 • 14.00 Comida

 • 16.00 Sistemas constructivos en Bioconstrucción, (cimentaciones, muros, cubiertas)

 • 18.00 Sistemas de calefacción

 • 19.00 Síntesis: sistemas energéticos renovables

 • 20.30 Cena

 • 22.00 Visualización de un documental sobre bioconstrucción

Domingo 4 de diciembre

 • 10.00 Ejemplos de buenas prácticas

 • 11.30 Ejercicio por grupos. Diseño de un pequeño edificio bioconstruido

 • 14.00 Comida

 • 16.00 Visita a una casa de paja y explicación "in situ"

 • División de una bala de paja

 • Montaje de una esquina de un muro de paja: reconocimiento de las distintas partes de un sistema autoportante.

PRECIO DEL CURSO: 60.00 euros

COMIDAS: 9.00 euros cada una

ALOXAMENTO: 25.00 euros/noche

No hay comentarios:

Publicar un comentario