miércoles, 31 de agosto de 2011

Obradoiro de Bioconstrucción con Palla


Ola a todos e todas de novo. Despois dunha tempada sin usar este blog queremos reanimalo e será precisamente para comunicar iniciativas novas en casa Pousadoira. Para este outono planeamos un

OBRADOIRO DE INICIACIÓN Á BIOCONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PALLA

Algunha vez pensaches en autoconstruirte unha casa? Téñennos afeitos a que pareza moi difícil pero sin embargo comprobaremos que é posible, con relativamente poucos recursos.

O obradoiro estruturarase en duas partes, unha para explicar e construir cimentación, muros e cuberta e outra para revocos.

DATAS:
Primeira parte: 15 e 16 de outubro
Segunda parte: 14 e 15 de xaneiro

CONTIDO: Construiremos un alpendre no xardín de 20 m2 e cuberta a unha auga con balas de palla, utilizando o sistema Nebraska, incluíndo a colocación de porta e ventá.

- A construcción con palla
- Cimentacións
- Estructura e cubertas
- Rebocos e acabados
- Cuestións legais

Na primeira parte do curso incidirase máis na cimentación, estructura e cuberta e na segunda nos acabados.

O sábado pola noite visualizaremos documentais relacionados co tema ou con outros afíns e faceremos un MAGOSTO.

"Una granja para el futuro"
Video de Conferencia de Antonio Turiel sobre o Peak Oil.

PREZO:

1ª PARTE (15 e 16 de outubro):
Curso: 81.00 euros
Aloxamento: 20.00 euros en cuarto triple, 25.00 en cuarto doble e e 32.00 en cuarto individual
Comidas: 2 xantar, 1 cea, 1 almorzo: 24.00 euros

2ª PARTE (14 e 15 de xaneiro):
Curso: 65.00 euros
Aloxamento: 20.00 euros en cuarto triple, 25.00 en doble e 32.00 en cuarto individual
Comidas: 1 xantar, 1 cea, 1 almorzo: 16.00 euros

ESTES PREZOS INCLUEN: aloxamento en Casa Pousadoira a noite do sábado ao domingo, xantar e cea do sábado, almorzo e xantar do domingo na primeira parte e almorzo do domingo na segunda parte, xa que contamos acabar pola mañá. Material do curso. Certificado de asistencia.


PARA MÁIS INFORMACIÓN E RESERVAS: 981777898 OU info@pousadoira.com


Hola a todos y todas de nuevo. Despues de una temporada sin usar este blog queremos reanimarlo y será precisamente para comunicar iniciativas nuevas en Casa Pousadoira. Para este outoño planeamos un

TALLER DE INICIACIÓN A LA BIOCONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA

Alguna vez pensastes en autoconstruirte una casa? nos tienen acostumbrados a que parezca muy difícil pero sin embargo comprobaremos que es posible, con relativamente pocos recursos.

El taller se estructurará en dos partes, una para explicar y construir cimentación, muros y cubierta y otra para revocos.

FECHAS:
Primera parte: 15 y 16 de octubre
Segunda parte: 14 y 15 de enero

CONTIDO: Construiremos un alpendre en el jardín de 20 m2 y cubierta a una agua con balas de paja, utilizando el sistema Nebraska, incluyendo la colocación de puerta y ventana.

- La construcción con paja
- Cimentaciones
- Estructura y cubiertas
- Rebocos y acabados
- Cuestiones legales

En la primera parte del curso se incidirá más en la cimentación, estructura y cubierta y en la segunda en los acabados.

El sábado por la noche visualizaremos documentales relacionados con el tema o con otros afines y haremos un MAGOSTO.

"Una granja para el futuro"
Video de Conferencia de Antonio Turiel sobre el Peak Oil.

PRECIO:

1ª PARTE (15 y 16 de outubro):
Curso: 81.00 euros
Alojamiento: 20.00 euros en cuarto triple, 25.00 en cuarto doble e e 32.00 en cuarto individual
Comidas: 2 comidas, 1 cena, 1 desayuno: 24.00 euros

2ª PARTE (14 e 15 de xaneiro):
Curso: 65.00 euros
Alojamiento: 20.00 euros en cuarto triple, 25.00 en doble e 32.00 en cuarto individual
Comidas: 1 comida, 1 cena, 1 desayuno: 16.00 euros

ESTOS PRECIOS INCLUYEN: alojamento en Casa Pousadoira la noche del sábado al domingo, comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo en la primera parte y desayuno del domingo en la segunda parte, ya que contamos acabar por la mañana. Material del curso. Certificado de asistencia.


PARA MÁS INFORMACIÓN y RESERVAS: 981777898 O info@pousadoira.comNo hay comentarios:

Publicar un comentario